top of page

Værd at vide

Som ny patient

TIDSBESTILLING

Du kan ringe vedrørende tidsbestilling. Du kan se kontaktoplysninger nederst på siden eller under fanebladet kontakt.

 

Vær opmærksom på at der kun gives tider til konsultation til patienter med henvisning fra egen læge eller sygesikringsgruppe 2.

 

Henvisningen modtages elektronisk, så du skal ikke medbringe den ved fremmøde. Kontakt altid egen læge for at få en henvisning inden du bestiller tid. 

PRISER

Dækning af sygesikring

Som medlem af den offentlige sygesikring er behandlingen af neurolog uden egenbetaling.

For konsultation af speciallæge kræves der dog en henvisning fra din praktiserende læge. Patienter af sygesikringsgruppe 2 kan tillige undersøges mod egenbetaling.

 

Private patienter

Vi ser efter aftale privatpatienter og har mulighed for at se patienter via deres sundhedsforsikring, efter accept fra denne

 

Speciallægeerklæring

Der udfærdiges speciallægeerklæringer efter aftale.

INDEN KONSULTATIONEN

Husk dit sundhedskort/sygsikringsbevis ved fremmøde i klinikken til registrering i vores system.

 

Inden din første undersøgelse anbefaler vi følgende overvejelser:

  • Hvilke symptomer og sygdomstegn har du oplevet, skriv dem evt. ned

  • Medbring gerne en liste over hvilken medicin du tager

  • Hvis muligt, så medbring gerne resultater fra tidligere MR-scanninger eller røntgen, samt anden relevant dokumentation.

VED YDERLIGERE UNDERSØGELSER

Du får svar på dine undersøgelser hos din neurolog. Når du modtager indkaldelsen, skal du kontakte os for tidsbestilling til svar på undersøgelsen. Her skal du oplyse undersøgelsesdato og -sted som nævnt i det fremsendte brev. 

 

Er indkaldelsen til yderligere undersøgelser ikke modtaget senest 2 uger efter konsulationen, bedes du kontakte os, så vi kan følge op på henvisningen.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke gives svar på undersøgelser per telefon. 

VENTETIDER

Vi bestræber os på at holde korte ventetider under 6 uger.

Ventetiden er afhængig af dine symptomer, det vil sige, at hvis du har subakut brug for behandling bliver du hurtigere tilset af speciallægen. Subakutte tider gives kun efter aftale med din egen læge.

 

Ved afbud bestræber vi os på at få fremrykket tiden, så du kan blive tilset hurtigst muligt. 

GDPR

Vi tager din datasikkerhed seriøst. 
Se vores GDPR politik her

KLAGER

Patienter kan søge information hos læge eller sygeplejerske/sekretær om hjælp til at anmelde klager over sundhedsfaglig behandling som omfatter:

 

· Undersøgelse, diagnose og behandling

· Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient

· Information og samtykke til behandling

· Journalføring

· Sundhedspersoners tavshedspligt

· Lægeerklæringer

 

Andre udførte sundhedsydelser:

· Utilsigtede hændelser

· Medicin bivirkninger

Vi gør opmærksom på at www.sundhed.dk har bekendtgjort, at man kan frabede sig at oplysninger indhentes og videregives. 

bottom of page