top of page

Erik M. Lehfeldt

Erik M. Lehfeldt har en lægevidenskabelig kandidateksamen fra Københavns Universitet og tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Speciallægeautorisation i neurologi/neuromedicin.

Praktiserende speciallæge i neurologi med fuldtids ydernummer under Sygesikringen siden 1. maj 1998.

Medlem af DADL (Den Almindelige Danske Lægeforening)

Medlem af FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger)

Bestyrelsesmedlem af DNO (Danske Nervelægers Organistation)

Medlem af MDS (Movement Disorder Society)

 

Mangeårig erfaring i udfærdigelsen af neurologiske speciallægeerklæringer til AES og forsikringsselskaber.

Her finder du alle akkrediterede specialæger, og her finder du Erik. M. Lehfeldts akkreditering.

COLOURBOX6598728.jpg
bottom of page